03-05-08

Season 2; disc 1.

1
1. Scattered.
Commandant Adama vecht voor zijn leven, na door Boomer te zijn neergeschoten. Ondertussen vervangt Kolonel Tigh Adama als leider van de vloot. Het eerste wat Tigh doet is Apollo in de gevangenis gooien, wegens het tegen de bevelen van zijn vader ingegaan. Echter, de situatie verslechtert intens als er plots de Cylons verschijnen. Tigh besluit daarom om de hele vloot een nood FTL sprong te laten maken. Maar tijdens de FTL sprong gaat er iets mis, wat maakt dat de Galactica van de rest van de vloot gescheiden wordt. Het resultaat voor Adama is uiterst zorgelijk, want er namelijk geen dokter aan boord van de Galactica. Dit maakt dat zijn lot nu in de handen van een paar verpleegkundigen ligt. Ondertussen heeft Tigh herinneringen uit het verleden aan zijn vriendschap met Adama. Om uit deze crisis te komen wordt een plan bedacht, om zich weer bij de vloot te kunnen voegen. Het is echter wel een gevaarlijk plan want hiervoor moet de Galactica wel terug naar haar vorige positie bij Kobol, waar de Cylons waarschijnlijk op hen wachten. Als Tigh de gevangengenomen Boomer verhoort, beweert zij geen informatie te hebben, maar dat houdt Tigh niet tegen. Door de crisis krijgt Apollo tijdelijke toestemming zijn cel te verlaten. Zijn taak is het Viper team te leiden dat de Cylons op afstand moet houden als de Galactica de FTL sprong naar Kobol maakt. Ondertussen zit Roslin ook nog steeds in de gevangenis van de Galactica, maar Tigh is niet van plan aandacht aan haar te besteden.
Ondertussen op Caprica heeft Starbuck de Pijl van Apollo gevonden en doet een poging om Boomer te vermoorden, als ze te weten komt dat Boomer een Cylon is. Echter, Helo houdt haar tegen omdat Boomer zwanger is. Dit maakt dat Boomer in staat is te ontsnappen.
Tegelijkertijd zijn de overlevenden van het onderzoeksteam op de planeet Kobol verwikkeld in een heftige strijd met de Cylons.
Als de Galactica de FTL sprong naar Kobol maakt, slaagt men erin het plan tot uitvoer te brengen, waardoor de Galactica zich bij de rest van de vloot kan voegen. Dit maakt dat men Adama’s leven kan redden, maar zijn gezondheid blijft zorgelijk. Echter het grootste gevaar is dat niemand heeft opgemerkt dat tijdens het gevecht bij Kobol er ongemerkt Cylons aan boord van de Galactica zijn gekomen.
2. Valley Of Darkness.
Het is plan is gelukt en de Galactica heeft zich weer bij de vloot gevoegd. Echter, het schip is door een Cylon computervirus geïnfiltreerd. Ook is er een Cylon Raider op de Galactica neergestort, waardoor er Cylons aan boord zijn gekomen. Hierdoor ontstaat er een intense strijd op leven en door, maar beide zorgen er voor dat de Galactica nog steeds van de vloot geïsoleerd blijft. Dit betekent ook dat er nog geen medische hulp voor Adama kan komen.
Ondertussen gaat de strijd om overleven op Kobol ook door en Baltar heeft steeds meer visioenen over Six en hun baby. Gelijkertijd op Caprica komen Starbuck en Helo bij de oude flat van Starbuck in de hoop hulpmiddelen te vinden en zo de planeet te kunnen verlaten.
3. Fragged.
Nu de Cylons aan boord van de Galactica zijn uitgeschakeld kan Adama medisch behandeld worden. Inmiddels begint President Roslin last van ontwenningverschijnselen te krijg van de religieuze drugs die zij gebruikte. Voor Tigh is de kans om haar belachelijk te maken voor het Qurum van twaalf, maar dit keert zich tegen hem. Hierdoor besluit hij toch de vloot onder militair gezag te plaatsen. Gelijkertijd is Apollo bezig een plan te bedenken om de gestranden op Kobol te redden.
4. Resistance.
De afkondiging van miltair gezag door Tigh heeft als resultaat dat een aantal schepen uit de vloot weigeren om de Galactica opnieuw te bevoorraden. Tigh besluit ook de Chief gevangen te zetten in de veronderstelling een Cylon te zijn omdat hij een verhouding met de Galactica Boomer had. Het is aan Baltar om zijn onschuld te bewijzen. Doordat de situatie uit de hand dreigt te lopen besluiten Roslin en Apollo van Galactica te ontsnappen, daarbij hebben ze hulp van louche bondgenoten nodig.
Ondertussen op Caprica maken Starbuck en Helo hardhandig kennis met een groep van drieënvijftig mensen die de nucleaire aanval van de Cylons heeft overleeft.

2005

20:47 Gepost door Helliwood-man | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new series box 2 |  Facebook |

Season 2; disc 2.

2
5. The Farm.
Adama is zo ver herstelt om het bevel van de Galactica op zich te nemen. Adama geeft opdracht om alle schepen in de vloot te onderzoeken om Roslin op te sporen. Echter, Roslin stuurt een bericht dat zij weet waar de Aarde is, en dat zij hen daar naar toe zal leiden. En ook dat haar schip een FTL sprong terug naar Kobol zal maken om de terugkeer van Starbuck te wachten, waarbij zij ook een oproep doet om haar te volgen. Ondertussen op Caprica is Starbuck tijdens een gevecht met de Cylons gewond geraakt. Als zij bijkomt blijkt dat zij onder medische zorg is van een vreemde dokter in een afgelegen ziekenhuis. Ook duikt de Caprica Boomer weer op om zich bij Helo te voegen. Ook helpt zij om een aanval te leiden op het ziekenhuis waar Starbuck gevangen wordt gehouden. Ondertussen doet Starbuck een bizarre ontdekking.
6. Home, Part 1.
Adama heeft het moeilijk om het resterende tweederde deel van de vloot onder controle te houden na de afscheiding van Roslin. Ook worstelt Adama met het verraad van zijn zoon Apollo. Ondertussen hebben Starbuck, Helo en de Caprica Boomer Caprica verlaten en voegen zich bij Kobol bij de vloot van Roslin, die nu geen President meer is maar een religieuze leider. Samen bedenken ze een plan om het “graf van Athena” te op het gevaarlijke Kobol vinden.
7. Home, Part 2.
Adama neemt het besluit om de vloot weer te herenigen. Hiervoor zal hij met een groepje naar Kobol gaan om Roslin te vinden. Op Kobol zijn Roslin, Apollo, Starbuck, Zarek met de Caprica Boomer als gids bezig met hun zoektocht naar het "graf van Athena" te vinden dat naar verluidt een kaart bevat welke hen naar de Aarde zal leiden. Als de twee groepen samenkomen komt er ondanks de voorgaande spanningen een vrede en gaan zij gezamenlijk verder. Zarek creëert nog een soort krachtmeting, maar dit geeft de Caprica Boomer kans om haar loyaliteit te bewijzen. Men vindt uiteindelijk het “graf van Athena”, maar of de aanwijzingen duidelijk genoeg zijn om hen naar de Aaarde te leiden is maar de vraag. Ondertussen onthult Six in een visioen enkele zaken aan Baltar.
8. Final Cut.
Er is onrust en er heerst wantrouwen in de vloot tegen het gezag en de Galactica. Een reporter is dan ook van plan om dit te gebruiken om de Galactica in een kwaad daglicht te stellen en belastend materiaal te publiceren om dit vuurtje op te stoken. Roslin en Adam besluiten daarom haar de kans te geven en de reporter op de Galactica uit te nodigen om de ruwe werkelijkheid van het leven tijdens oorlogstijd te ervaren in de hoop dat dit maakt dat zij een ander en positief beeld krijgt van de moeilijke taak die de Galactica en haar bemanning heeft.

2005

20:46 Gepost door Helliwood-man | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new series box 2 |  Facebook |

Season 2; disc 3.

3 gb

9. Flight Of The Phoenix.
Als op de Galactica een aantal systemen vreemd gaan doen moet Geata de zaak onderzoeken, maar Baltar vermoet dat het een achterblijfcel van de Cylon virus aanval is. Men laat het aan de Caprica Sharon zien en zij deelt Adama mee dat Galatica met een Cylon computervirus bom is besmet. Deze virusbom is bezig de basisfuncties van de Galactica aan het aftasten en op zwakheden aan het testen is als voorbereiding op een belangrijke aanval door Cylon Raiders. Het rest de Galactica dus weinig tijd en Adama zal een moeilijke beslissing moeten nemen. Kan hij de Caprica Sharon vertrouwen of niet dat zij en haar baby de aanval willen overleven. Ondertussen heeft de bemanning een gezamenlijk doel gevonden in het bouwen van een nieuwe soort Viper. Het uiteindelijke resultaat wordt een Stealth jager, die later de naam “Roslin” krijgt.
10. Pegasus.
Bij de vloot en Galactica duikt opeens een ander groot schip op. Het blijkt een andere Battlestar, de Pegasus, te zijn die ook aan de Cylons is ontkomen. Het commando wordt gevoerd door Admiraal Cain en zij heeft vele voorraden. In eerste instantie is iedereen aan boord van de Galactica verheugt. Echter als Admiraal Cain begint haar macht te laten gelden, is deze snel over. Ze doet allerlei overplaatsingen en laat ook Caprica Boomer hardhandig ondervragen. Als The Chief en Helo dit proberen te voorkomen valt er een dode. Alhoewel Admiraal Cain een rechtvaardige krijgsraad belooft, veroordeeld zij beide gelijk tot de doodstraf. Dit kan Adama niet laten gebeuren, waardoor de beide schepen zich tegen elkaar keren. Ondertussen heeft Baltar de taak op zich genomen om op de Pegasus hun gevangen Cylon te ondervragen en tot zijn verbazing blijkt dit een model Six te zijn.
11. Resurrection Ship, Part 1.
Net op tijd wordt de explosieve situatie tussen de Battlestars Galactica en Pegasus voorlopig gesust als Starbuck met informatie over een nieuw Cylon doel komt. Baltar komt tijdens de ondervraging van de Pegasus Six er achter dat het een "Verrijzenis" schip is, waar zich nieuw lichamen bevinden van de menselijke Cylon modellen waarin hun “geest” wordt gedownload als zij sterven. Alhoewel Adama en Cain de wapens hebben neer gelegd gaat de machtsstrijd tijdens de voorbereidingen op het gevecht gewoon door, beide smeden plannen om elkaar uit te schakelen na de aanval.
12. Resurrection Ship, Part 2.
De aanval op het Cylon “Verrijzenis” schip vergt de kracht van beide Battlestars, want het wordt beschermd door Cylon Basestars. De strijd is hevig, maar het plan van Starbuck en Apollo werkt, maar Apollo raakt wel in de problemen en heeft een haast visioenachtig moment. Alhoewel Adama en Cain beide het plan hadden om de ander uit te schakelen na de aanval, besluiten zij dit niet door te zetten. Uiteindelijk valt er wel een beslissing als Baltar de Pegasus Six laat ontsnappen, want die Six vermoort Cain vlak voor zij verdwijnt.

2005

20:45 Gepost door Helliwood-man | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new series box 2 |  Facebook |

Season 2; disc 4.

4

13. Epiphanies.
Het gaat steeds slechter met de gezondheid van President Roslin en haar dood nadert. In haar doodsstrijd tegen de kanker heeft Roslin flashbacks naar het verleden en geeft opdracht tot de dood van het ongeboren kind van de Caprica Sharon. Ondertussen vindt er sabotage plaats op de Galactica en onderzoek brengt aan het licht dat er een verzetsbeweging van mensen is die naar vrede met Cylons streven, wat men niet weet is dat deze onder leiding staat van de Pegasus Six. Dan ontdekt Baltar een anomalie in de foetus van de Caprica Sharon die de kanker van Roslin kan genezen. Inmiddels is Baltar er ook achter dat Roslin hem nooit heeft vertrouwt en hier speelt de visioen Six handig op in.
14. Black Market.
President Roslin komt er achter dat er een grote en gevaarlijke zwarte markt onder de vloot is. Zij geeft het leger dan ook de opdracht dit te stoppen. Als dan de nieuwe bevelhebber van Fisk van de Pegasus vermoord wordt door zwarte markhandelaren moet Apollo dit onderzoeken. Echter, Apollo zelf is een beetje van slag door het visioenachtig moment, waardoor hij met een oplossing komt die Roslin eigenlijk niet aanstaat, maar wel moet accepteren.
15. Scar.
De vloot heeft een astroïde gevonden waar belangrijke mineralen en erts kan worden gewonnen. Echter, door een tegenslag zal het mijnschip daar nog zeker acht dagen moeten blijven. Dus stuurt Adama de vloot met de Peagsus als bescherming naar een veilige locatie. De Galactica zal achterblijven om het mijnschip te beschermen. Deze taak is echter een moeilijke taak door een reeks onverwachte Cylon Raider aanvallen die vele patrouillerende Vipers uitschakelt. De boosdoener is de beruchte Cylon Raider “Scar”, die valt vanuit hinderlagen de overwerkte Viper piloten aan. Ondertussen heeft Starbuck een dip en moet haar plaats als Topgun van de Battlestar Galactica afstaan aan Kit.
16, Sacrifice.
Een deel van de crew van de Galactica heeft verlof en is op het schip “Cloud 9” voor R&R. Onder hen is ook Apollo en de vrouw van Tigh. Dan worden ze plots als gijzelaars genomen door een vrouw en drie mannen die beweren dat de vloot door Cylons is geïnfiltreerd en dat deze de militairen manipuleert. Ze eist dat Adama de Cylon Sharon aan haar wordt uitgeleverd, maar is eigenlijk uit op wraak omdat haar man bij een Cylon aanval is omgekomen. Daar de regering en militairen niet met terroristen onderhandeld besluiten Roslin en Adama tot een reddingsoperatie, maar hierbij raakt Apollo gewond door toedoen van Starbuck. Adam weet door de situatie wel de gegevens die hij van de Caprica Sharon krijgt beter op zijn waarde te schatten.

2005

20:44 Gepost door Helliwood-man | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new series box 2 |  Facebook |

Season 2; disc 5.

5

17. The Captain's Hand.
Starbuck is op de Pegasus gestationeerd en maakt het de nieuwe commandant erg moeilijk, bovenden zijn er ook nog eens twee Raptors tijdens een trainingmissie verdwenen. Dus Adama stuurt Apollo naar de Pegasus om te helpen in het onderzoek naar het vermiste team. Echter, de nieuwe commandant van de Pegasus is een onstabiel persoon afkomstig uit de machinekamer die niets van leidinggeven onder druk afweet. Hij legt dan ook de adviezen van Starbuck en Apollo naast zich neer, doet alles volgens het boekje en negeert tevens een bevel van Adama. Daardoor loopt de Pegasus in de veronderstelde val die Starbuck en Apollo voorzien hadden. Het schip loopt hierbij zware schade op en de commandant gaat naar de machinekamer om te helpen, waardoor Apollo het commando op zich moet nemen in de hoop uit de val van de Cylons te kunnen ontsnappen.
18. Downloaded.

Na te zijn doodgeschoten wordt het bewustzijn van Galactica Boomer in een nieuw lichaam op Caprica gedownload. Echter, zij worstelt met haar nieuw leven op het door de Cylon bezette Caprica. De Six die Baltar moest verleiden en om gekomen is tijdens de nucleaire aanval wordt gevraagd om de Galactica Boomer te helpen aanpassen aan haar nieuwe rol in de Cylon maatschappij. Maar beide worstelen met hun verboden liefde voor de mensen en de Caprica Six heeft visioenen waarin Baltar haar bijstaat. Als er een aanslag op de Cylons wordt gepleegd door de groep die ook Starbuck eerder heeft geholpen, nemen ze een beslissing. Ondertussen op de Galactica brengt de Caprica Boomer het hybride kind ter wereld, maar op last van Roslin krijgt ze te horen dat het overleden is. Zij laat het kind in het geheim adopteren, in de hoop dat de Cylons nu geen reden meer hebben om actie te ondernemen.
19. Lay Down Your Burdens, Part 1.
De Chief wordt geteisterd door nachtmerries waaruit hij zelfs gewelddadig wakker wordt, uiteindelijk vraagt hij om een priester. Deze priester vertelt hem dat hij zich schuldig voelt en angst heeft dat hij zelf een Cylon is. Starbuck krijgt toestemming om een reddingsmissie naar de overlevende op Caprica te ondernemen. Ze krijgt daarbij hulp van Helo en de Caprica Boomer, maar als ze het restant van de groep overledenen vindt, blijken de Cylons daar ook te zijn. Ondertussen zijn Roslin en Baltar in een campagnestrijd verwikkeld voor het presidentschap. Roslin is aan de winnende hand, maar deze situatie verandert dramatisch als een verdwaalde Raptor per ongeluk de ontdekking van een deels bewoonbare planeet doet. Baltar wil namelijk, om het presidentschap te winnen, dat de zoektocht naar de aarde wordt gestaakt en dat de vloot de planeet kolonialiseert.
20. Lay Down Your Burdens, Part 2.
Starbuck’s missie op Caprica slaagt wonderbaarlijk als blijkt dat de Cylons zich terug getrokken hebben en gewoon verdwenen zijn. Echter, eenmaal terug op de Galactica ontmaskert de Chief een van de overlevende als een Cylon. Bij ondervraging weet de Cylon hen te vertellen dat zij is gekomen met een boodschap, want de Cylons zijn bekeert door de Galactica Boomer en Caprica Six. De Cylons zijn nu niet meer van plan de mens en zijn levenspad te volgen, maar een eigen verhevenheid te zoeken. De mensen worden daarom voorlopig met rust gelaten. Als Baltar president wordt zet hij zijn plan door om de planeet te kolonialiseren, maar de Pegasus Six pleegt door haar nare ervaringen tijdens haar ondervragingen zelfmoord met zijn nucleaire bom die hij nodig had voor zijn Cylon detector.
Een jaar na de kolonisatie is het leven op Nieuw Caprica toch niet zo rooskleurig, want het klimaat is vijandig en er is een te kort aan alles, maar het is rustig. Een deel van de vloot staat op de grond en de Battlestars half bemand met weinig te doen. Dan opeens uit het niets duiken de Cylons op. Gelukkig kan het overgebleven deel van de vloot net op tijd een FTL-sprong maken, de kolonisten achterlatend. Tot ieders verbazing vallen de Cylons niet aan, maar bezetten Nieuw Caprica en eisen de volledige overgave…

2005

20:43 Gepost door Helliwood-man | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new series box 2 |  Facebook |

Season 2; disc 6.

6

Extra's: deleted scenes.

20:41 Gepost door Helliwood-man | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new series box 2 |  Facebook |